سبد خرید شما خالی می باشد.
0

هواکش و فن

هواکش دمنده لوله ای 15 250,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 15 پردور 450,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 30 کم دور 1,600,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 25 کم دور 500,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 25 پردور 540,000 تومان
هواکش لوله ای دمنده سایز 20 400,000 تومان
هواکش لوله ای دمنده سایز 12 220,000 تومان
هواکش دمنده 10 لوله ای 200,000 تومان
هواکش لوله ای نگین سایز 10 200,000 تومان
هواکش لوله ای نگین سایز 15 115,000 تومان
آلومینیوم نما کار 15*15 15,000 تومان
آلومینیوم نما کار 20*20 18,000 تومان
آلومینیوم نما کار 25*25 22,000 تومان
آلومینیوم نما کار 30*30 34,000 تومان
دریچه هواکش 10 پلاستیکی گرد 11,000 تومان
دریچه هواکش 15 پلاستیکی گرد 14,000 تومان
دریچه بازدید روی جا شیرگازی15*15 25,000 تومان
دریچه بازدید روی جا شیرگازی20*20 35,000 تومان
دریچه هواکش30*30 پلاستیکی یک طرفه 20,000 تومان
هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده 40 کم دور 1,730,000 تومان
هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده 40 پر دور 2,310,000 تومان
دریچه هواکش 25*25 پلاستیکی یک طرفه 16,000 تومان
دریچه هواکش 20*20 پلاستیکی یک طرفه 10,500 تومان
دریچه هواکش 15*15 پلاستیکی یک طرفه 12,000 تومان
نتایج 1 تا 24 از کل 24 نتیجه