سبد خرید شما خالی می باشد.
0

هود و هواکش

فیلتر هود 7,500 تومان
لوله هود فویلی 15 (6متری) 185,000 تومان
لوله هود فویلی 12 (3متری) 90,000 تومان
لوله هود فویلی 10 (3متری) 85,000 تومان
لوله هود پلاستکی 15 130,000 تومان
کلید هود ست پنل دار 250,000 تومان
تبدیل پلاستیکی 10*15 هود 9,000 تومان
تبدیل پلاستیکی 10*12 هود 8,000 تومان
لوله خرطومی آلومینیوم 10 185,000 تومان
لوله خرطومی آلومینیوم 6 180,000 تومان
لوله خرطومی آلومینیوم 12 210,000 تومان
لوله خرطومی آلومینیوم 20 420,000 تومان
لوله خرطومی آلومینیوم 25 530,000 تومان
فیلتر ذغالی گرد هود 55,000 تومان
هواکش دمنده لوله ای 15 250,000 تومان
فیلتر هود پارسیان ضخیم درجه 1 12,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 15 پردور 450,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 30 کم دور 1,600,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 25 کم دور 500,000 تومان
هواکش دمنده فلزی 25 پردور 540,000 تومان
هواکش دمنده 10 لوله ای 200,000 تومان
هواکش لوله ای نگین سایز 10 200,000 تومان
هواکش لوله ای نگین سایز 15 115,000 تومان
آلومینیوم نما کار 15*15 15,000 تومان
آلومینیوم نما کار 20*20 18,000 تومان
آلومینیوم نما کار 25*25 22,000 تومان
آلومینیوم نما کار 30*30 34,000 تومان
دریچه هواکش 10 پلاستیکی گرد 11,000 تومان
دریچه هواکش 15 پلاستیکی گرد 14,000 تومان
دریچه بازدید روی جا شیرگازی15*15 25,000 تومان
دریچه بازدید روی جا شیرگازی20*20 35,000 تومان
هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده 40 پر دور 2,310,000 تومان
نتایج 1 تا 32 از کل 41 نتیجه